Τα «χρυσά» τέκνα της ΑΠΑΤΗΣ

Οικονομικό Σύστημα

 Απάτη – Αρθρο 386 Ποινικού Κώδικα :

 1. Οποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

(…)

«3. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει

απάτες κατ`επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η

συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)ευρώ. ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000)ευρώ.

 

 

 

 

Aληθινή αξία, στον κόσμο του fιat currency όπως ήδη έχει γίνει αντιληπτό, δεν έχουν τα νομίσματα που έχουν πλημμυρίσει τον κόσμο. Αληθινή αξία, διαχρονικά, έχει μόνο το πολυτιμότερο μέταλλο, ο χρυσός. Οι κεντρικές τράπεζες, κατάφεραν τον περασμένο αιώνα να αποκτήσουν βαθμιδόν το 25% των παγκόσμιων αποθεμάτων του χρυσού. Είπα και προηγουμένως, πως οι ΗΠΑ απογυμνώθηκαν από τα μισά αποθέματα τους σε μόλις 2 δεκαετίες. Τι το σημαντικό όμως εμπεριέχει αυτή η «πολιτική»;

Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι στο κόσμο του χρήματος-κομφετί, τoν κόσμο των παραισθήσεων, για να μπορέσει το χρήμα να δουλέψει ως “legal tender” και μέσο πίστης (fiduciae), όπου οι συναλλαγές βασίζονται στην «πεποίθηση ότι αυτό το μέσο πληρωμών είναι αξιόπιστο», ότι «το οικονομικό περιβάλλον είναι ασφαλές», ότι «το reserve currency (βλ. δολάριο) είναι ισχυρό», το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ανταλλακτικό και συναλλακτικό μέσο αξίας (βλ. Χρυσός) πρέπει με κάθε τρόπο να είναι σταθερό, αμετάβλητο και ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΟ. Η σταθερή αξία του χρυσού δείχνει ότι επικρατεί οικονομική σταθερότητα. Ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο» και η γυναίκα του Καίσαρα φαίνεται τίμια. Αυτό ωφελεί τα μέγιστα την κυκλοφορία και την υπερπαραγωγή του «χάρτινου χρήματος» και διασφαλίζει την συνέχεια του συστήματος που βασίζεται στην κατανάλωση και τα χρέη.

Επαναλαμβάνω: «…που βασίζεται στην κατανάλωση και τα χρέη».

Για τον λόγο αυτό, την αγορά του χρυσού «ελέγχουν» οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, οι λεγόμενες «Βullion Banks». Οι τράπεζες αυτές λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ των εκδοτών του χρήματος (των Κεντρικών Τραπεζών) και της αγοράς του χρυσού, η οποία κατά βάση λειτουργεί στο Λονδίνο στο London Bullion Market (LBM). Το LBM είναι μια OTC (Over The Counter) αγορά, δηλαδή εξωχρηματιστηριακή, όπου οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται ανάμεσα σε 2 μέρη χωρίς πολλές διατυπώσεις. Είναι μια σκοτεινή αγορά.

Πως ακριβώς λειτουργεί το σύστημα; Οι Κεντρικές Τράπεζες, δανείζουν τις Bullion Banks με μεγάλες ποσότητες χρυσού και με χαμηλό σχετικά επιτόκιο (περί το 1%). Τον χρυσό αυτόν οι Bullion Banks (BB) τον διαθέτουν αμέσως στην αγορά με αποτέλεσμα την «καταστολή» των τιμών του μετάλλου. Με τα χρήματα που λαμβάνουν ως αντάλλαγμα από την πώληση,οι BB αγοράζουν Treasuries, δηλαδή ομόλογα του Αμερικάνικου Δημοσίου. Αυτό είναι το carry-trade του χρυσού. Δανείζομαι με 1% και δανείζω με 4-5%. Αυτή πρακτική εφαρμόζεται από το 1990 σταθερά. Είναι μια μόνιμη πηγή κέρδους για τις απλές Τράπεζες και μια ιδιαίτερα «ωφέλιμη» πρακτική για τις Κεντρικές Τράπεζες.

Η εξίσωση έχει ως ακολούθως: ελεγχόμενη τιμή του χρυσού = ελεγχόμενος πληθωρισμός = εμπιστοσύνη στο (χάρτινο) νόμισμα = μεγάλη ζήτηση για κρατικά ομόλογα (και κρατικό δανεισμό…) = χαμηλά επιτόκια ομολόγων = χρηματιστηριακή ‘ευφορία’ = συνέχιση στην υπερπαραγωγή χρήματος = «τι ωραία οικονομία που έχουμε, τι καλά που περνάμε».

Η πρακτική αυτή, φυσικά, δεν θα μπορούσε να υφίσταται αν υπήρχε ένα άλλο σύστημα από το Flat Currency, αν ήταν ακόμα σε ισχύ μια συνθήκη σαν την Bretton-Woods, αν οι Τράπεζες δεν είχαν μαζέψει τόσο χρυσό (τον περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη οντότητα) και φυσικά, αν οι Κεντρικές Τράπεζες δεν είχαν το πάνω χέρι στην έκδοση και την κυκλοφορία του χρήματος. Μα πάνω απ’ όλα, αν οι Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες δεν λογοδοτούν σε κανένα και διέπονται από ασυλία (immunity) υποχρεώνονταν να ανακοινώνουν αυτές τις συναλλαγές. Το 2006 το ΔΝΤ, προσπάθησε να υποχρεώσει τις Τράπεζες να προβαίνουν σε ανακοινώσεις. Για την ακρίβεια τις «ενθάρρυνε». Τρίχες.

Η πρακτική αυτή έχει και τα εξής ‘εναλλακτικά’ παρακλάδια:

Α. Gold Swaps (1). Δύο κεντρικές τράπεζες, ανταλλάσσουν μεταξύ τους αποθέματα χρυσού υπό την μορφή μίσθωσης ή δανείου. Εγώ έχω 10 εσύ 11, πάρε τα δικά μου 11 και εγώ τα δικά σου 10. Τι νόημα έχει αυτό; Ότι καθίσταται δυσχερής (δυσχερέστατος) ο έλεγχος των αποθεμάτων τους. Κοινώς, αν δεν μπορείς να τους πείσεις, μπέρδεψε τους. Αυτό λέγεται παραπλάνηση.

Gold Swaps (2). Δύο κεντρικές τράπεζες προβαίνουν σε μια ανταλλαγή χρυσού έναντι συναλλάγματος. Πάρε χρυσό, δώσε πχ δολάρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μία κεντρική τράπεζα παρεμβαίνει σε μια αγορά συναλλάγματος και η άλλη στην αγορά του χρυσού (και φυσικά των Treasuries). Σε τι χρησιμεύουν αυτές οι πρακτικές; Στην χειραγώγηση των αγορών και στο γεγονός ότι σε κανένα ισολογισμό δεν φαίνεται καμία μεταβολή στα στοιχεία των αποθεμάτων καμίας από τις εμπλεκόμενες Κεντρικές Τράπεζες. Είναι μια καταπληκτική μέθοδος επέμβασης στις αγορές, χωρίς να χρειάζεται να δίνει λογαριασμό, κανένας. Τα αποθέματα «παραμένουν σταθερά». Αυτό λέγεται και διπλοεγγραφή. Ή κοινώς: λες πως έχεις κάτι που δεν έχεις ή δεν δηλώνεις κάτι που έχεις.

Β. Forward Hedging ή προπώληση χρυσού. Αυτό βασικά είναι στην σύλληψη του, μια υγιής διαδικασία. Ένας παραγωγός χρυσού (gold miner) προπωλεί την παραγωγή του στην αγορά (spot market). Τον χρυσό αυτό πρόκειται να τον εξάγει από την γη. Προκειμένου να καλύψει την ζήτηση και την φυσική παράδοση του μετάλλου, δανείζεται χρυσό από τις Κεντρικές Τράπεζες με την λογική ότι θα αποπληρώσει το δάνειο με την μελλοντική παραγωγή του. Στον θαυμάσιο όμως κόσμο μας, αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μια εταιρεία παραγωγής, δανείζεται (μέχρι και για μια 15ετία!!) ποσότητες χρυσού που πρακτικά είναι αδύνατον να καλύψει από την μελλοντική παραγωγή της «υποστηριζόμενη» από μια κεντρική τράπεζα και μια Bullion Bank (ως μεσάζοντα). Στη συνέχεια, διοχετεύει αυτήν την τεράστια ποσότητα χρυσού στην αγορά προκειμένου να κρατήσει τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερα,ή να «καταπνίξει» ένα ράλι.

Η εταιρεία αυτή λέγεται Barrick Gold, η Bullion Bank JP Morgan και στην θέση της Κεντρικής Τράπεζας, είναι απλά όλες.

Η Barrick Gold είναι μια αμαρτωλή εταιρεία στον χώρο. Η ίδια έχει βρεθεί 2 φορές στο εδώλιο για χειραγώγηση της αγοράς του χρυσού. Και τις 2 φορές απηλλάγη με το αιτιολογικό ότι δεν μπορούσε να εναχθεί χωρίς την συνεναγωγή και των λοιπών εταιριών που αναφέρονταν ότι χρησιμοποιούν τις ίδιες πρακτικές και επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση κατά των Κεντρικών Τραπεζών λόγω της ασυλίας που απολαμβάνουν. Απηλλάγη για τυπικούς λόγους.

Στο απυρόβλητο το σύστημα – θα ήταν και περίεργο να συνέβαινε και αλλιώς.

Όμως, στην 2η υπόθεση κατά της εταιρείας, η Barrick αμυνόμενη, υποστήριξε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη διότι απλά (όπως ομολόγησε) «λειτουργούσε ως αντιπρόσωπος της JP Morgan και άλλων τραπεζών οι οποίες έχουν ασυλία (ασυλία έχουν οι Κεντρικές Τράπεζες)». Άρα το ίδιο θα έπρεπε να ισχύσει και γι αυτούς.

Η τραγική αυτή ομολογία αρκεί, τουλάχιστον, για την ηθική καταδίκη αυτών των πρακτικών. Και επιπροσθέτως, είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών κάποιων ανθρώπων και ενώσεων όπως του Gold Anti Trust Action (GATA) του δικηγόρου Reginald H. Howe (βλ. και www.goldensextant.com) της εταιρείας Blanchard & CO (ως ενάγουσας), του Nick Jones, του Chris Powell, του James Turk. Τα ονόματα δεν σας λένε τίποτα. Τους αναφέρω ονομαστικά επί τιμή. Σε αυτόν τον κόσμο της σιωπής και της εξαπάτησης, το να λες την αλήθεια είναι επαναστατική πράξη, όπως είχε πει και ο Όργουελ.

Αν κάποιος αμφιβάλλει για το γεγονός ότι Κεντρικές Τράπεζες (και Κυβερνήσεις ως συναυτουργοί), στηρίζουν την απαξίωση του χρυσού με κάθε τρόπο προκειμένου να στηρίξουν το χάρτινο σύστημα τους (με ΚAΘΕ ΤΡOΠΟ), ας έχουν υπόψη τους και τα εξής:

Α. Το 1998 ο MAESTRO Alan Greenspan (και Ιππότης της Αυτού Μεγαλειότητος) δηλώνει σε μια αποστροφή του στο House Banking Committee ότι: «(…) ούτε τα ιδιωτικά συμφέροντα μπορούν να περιορίσουν το gold supply – ενός commodity του οποίου τα παράγωγα διαπραγματεύοντα over the counter, ενώ οι Κεντρικές Τράπεζες είναι έτοιμες να δανείσουν χρυσό σε αυξημένες ποσότητες, σε περίπτωση που η τιμή αυξηθεί»

«Nor can private counterparts restrict supplies of gold, another commodity whose derivatives are often traded over-the-counter, where central banks stand ready to lease gold in increasing quantities should the price rise.»

Αυτός είναι ο ορισμός της χειραγώγησης. Μαέστρο πιάσε έναν καλαματιανό.

Β. Στην αγωγή του κατά της Barrick, ο Howe αναφέρεται σε ιδιωτικά σχόλια του Κεντρικού Τραπεζίτη της Μεγάλης Βρετανίας Edward George «Κοιτάζαμε στην άβυσσο, σε περίπτωση που η τιμή του χρυσού αυξανόταν περαιτέρω, ένας ή περισσότεροι επενδυτικοί οίκοι, θα έκλειναν και θα έπαιρναν μαζί τους και τους υπόλοιπους. Επομένως, με κάθε κόστος, οι κεντρικές τράπεζες έπρεπε να καταστείλουν την τιμή του χρυσού, να την «διαχειριστούν». Ήταν πολύ δύσκολο να ελέγξουμε την τιμή του χρυσού, αλλά το πετύχαμε. Η FED ήταν πολύ «ενεργή» στο να μειώσει την τιμή του χρυσού. Το ίδιο και η ΜεγάληΒρετανία.»

«We looked into the abyss if the gold price rose further. A further rise would have taken down one or several trading houses, which might have taken down all the rest in their wake. Therefore, at any price, at any cost, the central banks had to quell the gold price, manage it. It was very difficult to get the gold price under control, but we have now succeeded. The U.S. Fed was very active in getting the gold price down. So was the U.K. [UnitedKingdom].»

Σε τι αναφερόταν ο Eddie; Το 1999, στο Λονδίνο, στο LBΜ, η Goldman Sachs λέγεται ότι είχε σορτάρει περί τους 1000 τόνους χρυσού. Μάλιστα λέγεται ότι το είχε πράξει για λογαριασμό της Αμερικάνικης Κυβέρνησης. Πιθανή άνοδος του μετάλλου θα οδηγούσε στην κατάρρευση, όπως έλεγε ο Eddie. Ο λόγος είναι απλός. Η Goldman θα έπρεπε να αγοράσει πάλι πίσω τον χρυσό που είχε δανειστεί σε πολύ μεγαλύτερες τιμές τις οποίες θα επέτεινε το shortsqueeze, η πίεση των short από τις εντολές αγοράς για μια τόσο μεγάλη ποσότητα. Το spread αυτό, το περιθώριο δηλαδή μεταξύ της τιμής που η Goldman είχε δανειστεί τον χρυσό από τις Κεντρικές Τράπεζες και τον είχε πουλήσει στην αγορά έως την τιμή που θα χρειαζόταν να τον «επαναγοράσει», ήταν καταστροφικό.

Τι συνέβη λοιπόν; Η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε ότι ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ να πουλήσει τα μισά αποθέματα της σε χρυσό, περίπου 400 τόνους. Μια τέτοια μεγάλη ποσότητα θα πίεζε τις τιμές μέχρι η Goldman να καλύψεi τα short της. Απλά θυσιάστηκε ο μισός πλούτος που οι Βρετανοί είχαν συγκεντρώσει μετά από αιώνες αποικιοκρατίας (είχαν ιδρώσει, τα παιδιά), για τα μάτια κάποιων παλικαριών – Investment Banksters. Η απόφαση προκάλεσε σάλο, αλλά φυσικά αυτό δεν αποτέλεσε ποτέ λόγο αναίρεσης της (φανταστείτε πόσοι και προπάντων ποιοι ήταν μπλεγμένοι). Η Βρετανία πούλησε τον χρυσό σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (περί τα $255!) και μόλις η πώληση ολοκληρώθηκε, ο χρυσός ξεκίνησε την ανοδική κούρσα του για το χιλιάρικο… Ξέρετε ποιος έλαβε την απόφαση τότε, ως Υπουργός Οικονομικών; Ο (κατά τα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ) «μάγος» Gordon Brown.

Ο σημερινός πρωθυπουργός τους.
 

Από εδώ σεν υποστηρίζεται ΤΙΠΟΤΑ χωρίς στοιχεία, Διαβάστε λοιπόν το σχετικό άρθρο των Times του Λονδίνου

…και ψάξτε να βρείτε την τοποθέτηση του Sir Peter Tapsall στο House of Commons την 16η Ιουνίου 1999.


Αν κάποιος έχει αντιρρήσεις, ας ακούσει κι αυτό: Στις περιπτώσεις πωλήσεων συνηθίζεται το γεγονός να μην προαναγγέλλεται αλλά να έπεται των πωλήσεων για να μην επηρεάζεται η αγορά. Πόσο μάλλον σε τέτοιες μεγάλες πωλήσεις. Κάποιοι όμως φλέγονταν στα πατζάκια.Και έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουν ό,τι μπορούν γι αυτό ακριβώς: να επηρεάσουν την αγορά. Παράνομο; Το πιο σύντομο ανέκδοτο.


[‘Brown to sell half UK gold reserves’]

Γ. Στο ετήσιο report της του 2003 η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αναφέρει: «Τα αποθέματα ξένων νομισμάτων και χρυσού, κατέχονται βασικά για παρεμβάσεις στις αγορές συναλλάγματος.»

«Foreign currency reserve assets and gold are held primarily to support intervention in the foreign exchange market.»

Δ. Με το νόμο H.R.4541 (περί εκσυγχρονισμού της αγοράς παραγώγων) το 2000, η Αμερικάνικη κυβέρνηση περιορίζει την παρακολούθηση και των έλεγχο της αγοράς των μετάλλων και της ενέργειας .

Ε. Κρατικός Οργανισμός, ονόματι «Exchange Stabilization Fund». Ψάχτε να δείτε τι συμβαίνει. Αμέτρητες οι καταγγελίες για χειραγώγηση της αγοράς χρυσού από δαύτον..

ΣΤ. Η ετήσια παραγωγή χρυσού είναι περί τους 2.500 τόνους κατα Μ.Ο. την τελευταία δεκαετία. Παρόλαυτά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αντιστοιχούν στα περί τους 26.000 τόνους, 10 φορές πάνω! Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από έναν κρατικό οργανισμό που και καλά ελέγχει τους Τραπεζικούς Οργανισμούς στην Αμερική, τo Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Είναι τέτοια η ελεγκτική δεινότητα τους (μιλάμε για κόσκινο με τριπλή σίτα), που στον πρόλογο της Έκθεσης των Πεπραγμένων του 2007 ο Πρόεδρος μας λέει: « Η ετήσια έκθεση αυτής της χρονιάς (του 2007) αντανακλά το βάθος – και την δύναμη – του εθνικού τραπεζικού συστήματος και του OCC. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι το σύστημα είναι σώο και ασφαλές και απόλυτα ικανό να υποστηρίξει τις ανάγκες των ιδιωτών και επαγγελματιών πελατών του». Καλύτερα να διαβάζω Θανάση Μαυρίδη.

 

«This year’s Annual Report reflects the reach – and the strength – of the national banking system and the Office of the Currency. I am pleased to report that the system remains safe and sound, and fully able to support the needs of its consumer and business customers»


Από προηγούμενα report του OCC, βλέπουμε κάποια πράγματα που δεν τα πιστεύουμε.


Όπως, ότι η Αμερικάνικη συμμετοχή στην αγορά παραγώγων ανέρχεται στο ποσό των $160 τρις (στο β’ τρίμηνο του 2007 απ’όπου τα στοιχεία) εκ των οποίων τα περίπου $150 τρις τζιράρουν 5 τράπεζες!! Πέντε τράπεζες. Η μία ήταν η Wachovia. Τα υπόλοιπα ψίχουλα τα μοιράζονται οι υπόλοιπες 963… Οι πρώτες 2 δε, η JP Morgan και η Bank of America κατέχουν μερίδιο $100 τρις. Λέτε να κινούν τα νήματα στις αγορές; $100 τρις είναι όσα παράγει όλος ο πλανήτης σε 2 χρόνια. Είναι όσα θα παράγει (σε τιμές 2008) η Ελλάδα σε 250 χρόνια. Είναι η φούσκα του ΑΙΩΝΑ.

 

 

Την ίδια στιγμή 5 τράπεζες κάνουν – σε μια αγορά με τζίρο $3,2 τρις την ημέρα (τιμές 2007) – το 60% του τζίρου στο FOREX. Και αυτό το πληροφορούμαστε από την Bank of International Settlements (BIS) εδώ:


Τώρα λοιπόν εγώ σας ρωτάω ξανά:

ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ; ΠΟΣΟ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ; ΠΟΣΟ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ;

Αν πιστέψουμε τον μέγα τραπεζίτη Mayer Amschel Rothschild (της γνωστής οικογενείας) που είχε πει: «Επιτρέψτε μου να εκδίδω και να κυκλοφορώ το νόμισμα και δεν με νοίαζει ποιος φτιάχνει τους νόμους»

«Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws.»

…τότε δεν έχουμε αμφιβολία, ότι τα κατάφεραν.

Φανταστείτε τώρα για λίγο αυτόν το αρχηγό, το ατρόμητο Γεράκι που στολίζει το οικόσημο της FED, και την παρά πόδας αυτής, Αμερικάνικη Αυτοκρατορία, η οποία λανσάρεται ως η οικονομική υπερδύναμη και πουλάει το Αμερικάνικο όνειρο της στους λαούς του κόσμου, με την υπεράνω και Θεόδοτη αντίληψη κυριαρχίας που τους χαρακτηρίζει, ότι στην πραγματικότητα

Α. Έχουν το μεγαλύτερο έλλειμμα

Β. Το πιο ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο

Γ. Εκρηκτικό πληθωρισμό. Εκρηκτικό; Μάλιστα κύριοι. Ασφαλώς και δεν θα γνωρίζετε ότι ο CPI, ο δείκτης πληθωρισμού των ΗΠΑ έχει 2 φορές αναθεωρηθεί ως προς τον τρόπο υπολογισμού του τα τελευαταία 25 χρόνια. Μια φορά το 1983 επί Ρήγκαν και άλλη μια το 1998 επί Κλίντον. Με βάση λοιπόν την μέχρι το 1998 μεθοδολογία, ο πληθωρισμός των ΗΠΑ ανέρχεται στο 7,3% περίπου (Απρ.08) και με βάση την μέχρι το 1983 μεθοδολογία, στο 11,5% περίπου (Σεπ08). Δείτε τα διαγράμματα, λοιπόν. Ο καλός ο μάγειρας…

 

 

 

Δ. Σε ένα δείκτη που μετρά το απλό, το άθροισμα της ανεργίας και του πληθωρισμού και που καλείται ο δείκτης της δυστυχίας (misery index) τα σχόλια περιττεύουν. Αν προστεθεί και ο Housing Index, τα άλλα είναι ιστορία.

 

 

Ε. Αέρα κοπανιστό σε I.O.U.’s. Τι είναι τα ΙΟUs; Τα ΙΟUS είναι κατά βάση τα Treasuries, πες τα ομόλογα του Αμερικάνικου Δημοσίου. Είναι από την φράση Ι-Οwe-You (σου χρωστάω) και βασιλεύουν στο χαρτοβασίλειο των paper assets. Το Αμερικάνικο Δημόσιο, ως ο τελευταίος Λευκός Ιππότης μετά το πριγκηπόπουλο που γονάτισε, την FED, με τις πλάτες της μεγαλύτερης υποστηρικτικής δύναμης, των φορολογούμενων, συνεχώς δανείζεται για να εξυπηρετεί τις «τρέχουσες» ανάγκες και να καλύπτει τα τοκοχρεολύσια του παρελθόντος. Tώρα δανείζεται και χρεώνεται για να σώσει και αυτούς από τους οποίους δανείζεται. Τα νούμερα της φούσκας, όμως, όπως θα έχετε καταλάβει, δεν μπορεί πλέον να τα συλλάβει ανθρώπινος εγκέφαλος και δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει ούτε καν ολόκληρος ο πλανήτης. Είναι εξωφρενικά. Αν η Αμερικάνικη κυβέρνηση έδινε $100 κάθε δευτερόλεπτο για να αποπληρώσει το ΣΗΜΕΡΙΝΟ της χρέος, θα χρειαζόταν 528 χρόνια για να ξεχρεώσει.

Από τα $12 τρις του Μ3, του χρήματος που κυκλοφορεί κατά την FED, μόλις το 1 είναι πραγματικό χρήμα. Μόλις το 10% είναι χαρτονομίσματα, δηλαδή. Τα υπόλοιπα είναι ΑΕΡΑΣ. Λογιστικές εγγραφές και κουραφέξαλα. Τίποτα.

Αυτός είναι ο κόσμος της ελεγχόμενης και Διατεταγμένης Οικονομίας (Command Economy).

Όπου οι άνθρωποι υπακούουν στα κελεύσματα των ισχυρών, ως ανήμπορα ρομπότ…

Και έρχεται λοιπόν η ώρα που οι ΗΠΑ δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε αυτό: να πληρώνουν τους τόκους του χρέους τους. Ήδη μάλλον δεν μπορούν. Σας το έδωσα με τα λόγια της FED του ST.Louis πρόσφατα: «Τεχνικά» έχουμε πτωχεύσει. Και τα IOU’s, από εκεί που θα έχουν επιτόκιο 4-5-6% κάποια μέρα θα φτάσουν στο 10% ή το 20% ή το 50%. Ή και παραπάνω. Την μέρα αυτή το κράτος θα πει: Δεν μπορώ άλλο. Την μέρα αυτή θα μπούμε επισήμως στο Depression.

Την ημέρα αυτή ο κόσμος μας θα είναι και επισήμως άλλος. Γιατί μερικοί άνθρωποι έχουν ανάγκη το «επισήμως»… Πρέπει να τους το πουν στα νέα, να το ακούσουν στις ειδήσεις. Να το διαβάσουν από «έγκυρες πηγές».

Κάπου εδώ κλείνω τον κύκλο των αναδρομών και των παραθέσεων σε ένα σύστημα που όπως φάνηκε με στοιχεία

Α. Μεθοδικά έχει καταλήξει να είναι έρμαιο και υποχείριο (τελικά δημιούργημα) μιας κάστας (μιας ελίτ) που λέγονται Investment Bankers

ι. Οι οποίοι έχουν διασφαλίσει την απόλυτη κυριαρχία τους στην έκδοση και την κυκλοφορία του χρήματος, την οποία είτε αφαίρεσαν από τα κράτη είτε τους την παρέδωσαν ‘οικειοθελώς’

ιι. Έχουν επιβάλλει έναν χάρτινο κόσμο «πλαστικής ευημερίας» ο οποίος βασίζεται στα αέναα κρατικά χρέη και στον ιδιωτικό υπερκαταναλωτισμό (και δανεισμό βεβαίως)

ιιι. Έχουν παροπλίσει το μόνο μέσο αξίας, τον χρυσό, τον οποίο χρησιμοποιούν ως μέσο χειραγώγησης των αγορών

ιv. Έχουν πετύχει τους σκοπούς τους και το σημαντικότερο έχουν βυθίσει τον κόσμο στο καυτό νερό, με την μέθοδο «του βατράχου». Αφού τον έβαλαν στην κατσαρόλα, ανέβασαν σιγά-σιγά την θερμοκρασία και αυτός πλέον βράζει εκεί μέσα χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει και τι μέλλει να συμβεί. Το σημαντικότερο: δεν ξέρει ποιος του φταίει

Β. Ένα σύστημα (house of cards) το οποίο βασίστηκε στην εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλο (κύριε ελέησον), καταρρέει. Κατάχρεο. Ανήμπορο. Ξέρετε που θα βρισκόταν ο δημοφιλής DOW, αν η αξία του υπολογιζόταν σε χρυσό;

 

 

ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ…

 

Αυτό το ΚΡΑΧ δεν μπορούσαμε να το δούμε λόγω της μυωπίας από το Flat Currency. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ.

Σε οποιονδήποτε επομένως αρνείται την πραγματικότητα (άπαξ και την γνωρίζει) του ταιριάζει ένα σχόλιο το οποίο διάβασα περιδιαβαίνοντας τα ιστολόγια και ξεφυλλίζοντας τα βιβλία για να σας παρουσιάσω τα στοιχεία που αναφέρθηκαν:

«Αυτοί οι άνθρωποι (οι άπιστοι…), δεν πρέπει να πηγαίνουν για ψώνια μόνοι, ούτε στο μανάβικο».

 

Κι έρχονται ο Greenspan και ο Bernanke και μας λένε ότι είναι «σοκαρισμένοι» από τις εξελίξεις και ο Greenspan ότι υπήρχαν «κενά» στην ιδεολογία του περί αγορών.

Greenspan Concedes to `Flaw’ in His Market Ideology

Η ομολογία του Maestro περί χειραγώγησης της αγοράς χρυσού από τις Κεντρικές Τράπεζες που αναφέρεται παραπάνω, είναι στα πλαίσια ενός λογιδρίου περί «μη ύπαρξης ανάγκης για κανονιστικές παρεμβάσεις στην αγορά παραγώγων». Και ΤΟΛΜΟΥΝ αυτά τα πιόνια του συστήματος να μας πλασάρονται σήμερα ως «σοκαρισμένα» ανθρωπάκια; Είναι δυνατόν να αγνοούσαν μια κατάσταση δεκαετιών την οποία υπέθαλψαν σαν τους χειρότερους εγκληματίες; Με τόσα στοιχεία που και ένας ΑΣΧΕΤΟΣ μπορει να καταλάβει τι τον περιμένει; Ποιον κοροϊδεύουν; Έλεος…

Τέλος, να πω κάτι τελευταίο. Προσπάθησα να κάνω την παράθεση όσο πιο αντικειμενική γινόταν. Με την φωνή των άλλων και με στοιχεία «δικά τους».

Είναι θλιβερό, ότι ένας αμύητος, ερασιτέχνης και ανειδίκευτος άνθρωπος, όπως εγώ, μπόρεσα με τίμημα τον χρόνο μου και κίνητρο το ενδιαφέρον, να βρω τόσες «σκοτεινές» άκρες των νημάτων που κινούν την πραγματικότητα. Είναι όλα εκεί έξω. Το λυπηρό έγκειται στο ότι στα εγχώρια ΜΜΕ και φυσικά στα διεθνή, βλέπεις ακόμα με θαυμαστή πνευματική δουλοπρέπεια και εγκεφαλική ραστώνη να αναπαράγονται οι γνώμες των Guru, των Αναλυτών, των πρώην και νυν ιθυνόντων, κλπ. εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι συνένοχοι και συνυπαίτιοι για ό,τι συμβαίνει ή μέλλει να συμβεί.

Βλέπεις, με οργή, να «επιβάλλεται» ένα πακέτο στήριξης €28δις στις δικές μας τράπεζες, την απληστία των οποίων πατρόναρε τα τελευταία χρόνια το κράτος μαζί με την ΤΤΕ (όπως κατήγγειλε πρόσφατα με στοιχεία το ΕΚΠΟΙΖΩ και αναφέραμε εκτενέστερα) ενώ ας πούμε κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται για αυτούς που πραγματικά εξαπατήθηκαν και πραγματικά θα υποφέρουν, τους «πελάτες» (και συχνά τα στελέχη) αυτής της οργανωμένης ανικανότητας, κουτοπονηριάς και συμφεροντολογίας, που προκαλεί αηδία – τους κοινούς θνητούς. Χρόνια θα παλεύει το κράτος να βρει «πόρους» για να δώσει πχ επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ή να υποστηρίξει προγράμματα πρόνοιας για απόρους. Να αυξήσει τα κονδύλια για την εκπαίδευση. Το κράτος πρόνοιας. Αλλά σε 10 μέρες, βρήκε €28 δις, δικά σας και δικά μου για να στηρίξει αυτούς που ακόμα και φέτος εμφανίζουν εκατοντάδες δις κέρδη. Μήπως έχουμε ξεχάσει, αγαπητοί πολίτες του κόσμου, ότι όσοι βρίσκονται εκεί πάνω, εκεί έξω, είναι κατά παραχώρηση, με βάση την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, αιρετοί και ελεγχόμενοι, με γνώμονα το δημόσιο (δηλ. Το κοινό) συμφέρον; Αυτές οι 18 λέξεις έχουν γίνει γαργάρα. Η μόνη ανθρώπινη υπερδύναμη, ο απλός κόσμος, εμείς, κοιμόμαστε στη νάρκη της άγνοιας, της «ευημερίας», των ψευδαισθήσεων των τάχαμου μεγαλο-προβλημάτων μας, ζαλισμένοι στην καθημερινότητα του ο καθένας, στην εξάντληση της ενέργειας μας που παράγουμε για το τίποτα.

Αυτό το δράμα δυστυχώς, εκτυλίσσεται παγκόσμια.

Και δεν είναι καθόλου βέβαιο πως θα είναι σύντομο ή ελαφρύ. Κάθε άλλο.

Ευχαριστώ για την ανάγνωση, την υποστήριξη και την ανοχή.

 

υγ Την ώρα που ολοκληρώνεται η παράθεση αυτή μαθαίνω ότι τα επιτόκια των δανείων σε χρυσό εκτινάσσονται

Central banks all but stop lending bullion

http://www.euro2day.gr/ftcom_en/126/articles/379335/ArticleFTen.aspx.

«Αυξημένη ζήτηση» λέει. «Απροθυμία δανεισμού».

Πως και από την μία έχουμε «αυξημένη ζήτηση» και από την άλλη ο χρυσός καταρρακώνεται; Έλα ντε… Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι οι σορταρισμένες BUllion Banks προσπαθούν σαν τρελές να κρατήσουν την τιμή του μετάλλου όσο πιο χαμηλά γίνεται.Το ίδιο και οι Κεντρικές Τράπεζες. Και γι’ αυτό οι πρώτες δανείζονται όσο – όσο χρυσό, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επιτόκια. Έχει ξανασυμβεί.

Δείτε το διάγραμμα. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη…

Και τώρα δείτε το video της GATA. Xαίρετε…
 
{flv width=»300″ height=»300″}GATA_video{/flv} 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *